Bezpečnosť verzus úspora? Ako sa vyhnúť nebezpečným diskom?

NanoProm.sk - nanotechnológia pre Vaše auto a motorku
Článok v kategórii Všetko o diskoch a ich výbere júl 10, 2014.

Bezpečnosť verzus úspora? Ako sa vyhnúť nebezpečným diskom?

V nasledujúcom článku sa pozrieme na problematiku diskov, ktoré sú často pre motoristu lákavé z pohľadu dizajnu a ceny, avšak ich kúpou si môže prinajlepšom skomplikovať život. Podobne ako pri mnohých iných výrobkoch, disky kolies musia byť homologizované pre použitie a musia spĺňať bezpečnostné a kvalitatívne kritéria pre používanie v Slovenskej republike. Bezpečnosť  je dôležitá pri disku o to viac, že ide o prvok, ktorý spolu s pneumatikou zabezpečuje kontakt automobilu s vozovkou. Problémy do ktorých sa zvyčajne človek pri kúpe lacných diskov bez TUV certifikátu môže dostať je hneď niekoľko a to od najľahších – pokuta pri dôkladnejšej cestnej kontrole v dôsledku absencie európskej a slovenskej homologizácie až po najzávažnejšie v prípade poškodenia auta alebo spôsobenia nehody. Všetky riziká sú stručne v bodoch uvedené na konci článku ale pekne po poriadku.


Na Slovensku sa mi to predsa stať nemôže! (Prečo je TUV certifikát dôležitý)TUV certifikát

Myslíte si, že na Slovenskom trhu je možné si zakúpiť iba schválené a bezpečné disky? Žiaľ opak je pravdou, a aj na Slovensku môžete naraziť na lacné nebezpečné disky, ktoré zákazníkom často zapríčinia nemalé starosti. Ide o výrobky z nekvalitných materiálov, pri ktorých často chýbajú čo i len základné schválenia a testy. Legálne sa na našom trhu môžu predávať iba disky, ktoré sú atestované na konkrétnom type vozidla, o čom svedčí certifikát ku konkrétnemu typu auta. Tento certifikát sa nazýva TUV certifikát a k disku musí byť k dispozícií u predajcu pre jednotlivé typy automobilu, výrobcu, disku a podobne. Na Slovensku však pôsobia aj internetové obchody a skupiny predajcov, ktoré zákazníkovi predajú disky bez atestácie a lákajú najmä na mimoriadne ceny nekvalitných výrobkov pochádzajúcich často z Číny.  Ak však chcete svoje disky používať v reálnej premávke, ubezpečte sa že predajca nároky uvedené v tomto článku spĺňa a potrebné TUV certifikáty má. Viac o TUV certifikáte, KBA značke si môžete prečítať na tomto článku. TUV certifikáty nami predávaných diskov Vám zašleme po špecifikácií automobilu, na ktorý budete disk nasadzovať.


Keď zákon nepustí

Schválenia a uznanie právoplatnosti diskov sa riadi v SR zákonom č. 725/2004 Z.z., pre prevádzku na pozemných komunikáciách a príslušnými vyhláškami. Tento zákon považuje za auto spôsobilé na premávku na verejných komunikáciách iba auto, ktoré je v súlade so zákonom. Čo táto “nezáživná” veta znamená? Auto musí byť v technickom stave v akom ho schválil výrobca automobilu a prípadné úpravy, ktoré boli na ňom vykonané (napríklad kúpa diskov z ľahkých zliatin) musia byť realizované iba s diskom s potrebnými overeniami a schváleniami pre konkrétny typ automobilu. Rokmi overený kvalitný výrobcovia (napríklad nemecký AEZ, ktorý ponúka disky pod značkami AEZ, DOTZ, DEZENT a ENZO) všetky podmienky nekompromisne spĺňajú a garantujú tak bezpečnosť diskov, vysokú kvalitu ako aj bezproblémové zápisy do ODV.


Najväčšie riziká neschválených diskov

Aké riziká podstupujem s diskami bez certifikátu? Poďme sa na ne pozrieť stručne v bodoch

  • Na aute je ich používanie nelegálne – nie sú schválené a porušujú zákon
  • Nikdy neboli na aute testované a schválené
  • Z tohto dôvodu môžeme ohroziť nie len seba, ale aj svojich blízkych, prípadne iných na ceste
  • Porušujú poistné podmienky  a poisťovne nehodu v prípade použitia diskov bez certifikátu nepreplatia 
  • Riziko pokút a odstavenia vozidla u nás aj v zahraničí


V neposlednom rade kvalitný disk sa pri poškodení zdeformuje a nekvalitný disk praskne.  Disk ktorý praskne uvoľní tlak z pneumatiky rádovo v desatinách sekúnd , vozidlo sa stáva neovládateľným a takéto havárie končia väčšinou veľmi tragicky. Pri kvalitných diskoch dochádza k ohnutiu, postupnému úniku tlaku z pneumatiky alebo z disku a motorista je schopný vozidlo zastaviť do bezpečnej rýchlosti alebo do úplného zastavenia.
Dúfame, že Vám tento článok pomôže pri rozpoznávaní bezpečných diskov a vyhnete sa tak nepríjemnostiam

 

Zdieľajte náš článok...

NanoProm s.r.o. © 2014